English Site      


06/04/1965 yılında İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Bakırköy Lisesi'nde tamamladı. 1982-86 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı'nda lisans öğrenimini gördü. 1986-90 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.

Yüksek Lisans eğitimini, Prof. Dr. Afife Batur yönetiminde yaptığı "Türk Resminde Mimari Ögeler, Minyatürden 1920'lere kadar" adlı tez çalışmasıyla tamamladı.

1990 yılında başladığı Doktorasını ise yine Prof. Dr. Afife Batur yönetiminde hazırladığı "XVIII ve XIX. Yüzyıl İstanbul Vakıf Kütüphanelerinin Mimarisi" adlı tez çalışması ile tamamlayarak 1998 yılında Doktor unvanını aldı.

Nisan 1990 - Haziran 2006 yılları arasında kesintisiz olarak, Beyoğlu/Galatasaray'da bulunan ve Antikacılar Mahallesi olarak bilinen Çukurcuma'da yer alan Marianna Yerasimos-Ali Özdamar'a ait Galeri Alfa Antikacılık Ltd. Şt'nin yöneticiliğini yaptı.

Haziran 2006 yılından itibaren, çalışmış olduğu Galeri Alfa Antikacılık'ın sahibi oldu. İşyerinin çalışma alanı, orijinal gravür ve haritalar olup konu itibariyle özelde İstanbul ve Anadolu, genelde ise Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili görsel malzemenin alım-satımı, eksperliği, sanat danışmanlığı ve koleksiyonculara yönelik danışmanlık gibi alanları kapsamaktadır.

Ayrıca antika kategorisine giren kitapların yanı sıra sanat, mimari ve İstanbul konulu yayınlarla ilgili danışmanlık ile Türkiye'de ilk kez yerli üretim olarak gerçekleştirilen ve koleksiyonculara yönelik, Osmanlı figürlerini kapsayan kurşun asker üretimi ve satışıyla ilgilenmektedir.

Mesleki olarak ilgilendiği ve çalışmalarını sürdürdüğü alanlar; Lale Devri ve sonrasındaki Batılılaşma dönemi ve sonrasındaki sosyo-kültürel yaşam ve mimari alandaki değişimler ile yabancı gezginler, ressamlar ve oryantalistler tarafından yapılmış olan gözlemler ve bunların yansımaları, askeri (kışla, Tersane, Tophane), kültürel ( kütüphane, medrese, sıbyan mektebi), sivil yapılar (özellikle Haliç'te, Boğaz'da günümüze ulaşmış ya da ulaşmamış saray, köşk, kasırlar) dır.

Evli ve bir oğlu vardır. İngilizce bilmektedir. Tahta oyuncak koleksiyonu ile mesleğiyle ilgili (İstanbul, Osmanlı mimarisi, tarihi ve seyahatname/anı) yazılı ve görsel doküman, kitap ve süreli yayınlardan oluşan "branş" kütüphanesi oluşturma çabasındadır.
Faikpaşa Yokuşu, Fazilet Apartmanı, No:43
Çukurcuma- Beyoğlu/ İstanbul
Telefon: +90 212 251 16 72
info@galerialfa.com
tasarım & uygulama
Truva Bilişim Çözümleri
Truva Bilişim Çözümleri