AYŞE YETİŞKİN KUBİLAY

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Yetişkin Kubilay
Sanat Tarihçisi

Eğitim:
Ph.D., Sanat Tarihi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 1998
M.A., Sanat Tarihi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 1990
B.A, Sanat Tarihi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü 1986

Araştırma Alanları:
Genel Sanat Tarihi
İstanbul’un Kentsel Gelişimi
Osmanlı coğrafyası ve İstanbul konulu gravürler ve haritalar
Lale Devri ile Batılılaşma dönemi ve sonrasındaki sosyo-kültürel yaşam ve mimari
alandaki değişimler
Yabancı gezginler, ressamlar ve oryantalistler tarafından Osmanlı Dünyasıyla ilgili
gözlemler ve kültürel yansımaları
Osmanlı Mimarlığının Askeri, Kültürel ve Sivil yapıları (günümüze ulaşmış ya da
ulaşmamış saray, köşk, kasırlar), Vakıf Kütüphaneleri
Osmanlı’da gündelik yaşam yansımaları ve kültürel hayat

Dersler:
Sanat Tarihi (İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
Mimarlık Bölümü)
Sanat Tarihi (İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç
Mimarlık Bölümü)
Sanat ve Mimarlık Okumaları (İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi, Mimarlık Bölümü)
Ayrıntıda Sanat (İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
Mimarlık Bölümü)
Mimarlık ve Sanat Kültürü (İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi, Mimarlık Bölümü)
İstanbul’un Tarihsel Yapıları (İstinye Üniversitesi Rektörlük)
Kültür ve Sanat Tarihi (İstinye Üniversitesi Rektörlük)2
2013-2014- Sanat ve Mimarlık Tarihi (Kırklareli Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi)

Yayınlar:
Kitap ve Dergi Editörlükleri:
(2021-HALEN) Troya kitabı Bilimsel Editörlük
(2012) Evliya Çelebi’de Yemek Kültürü (Marianna Yerasimos, İstanbul 2012)
kitabının Ön editörlüğü.

Makaleler:
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (2021 Basılacak). “Haritalarda Adalar”, İST Kültür ve Sanat
Dergisi, İstanbul Büyükşehir Kültür Yayınları, Sayı 4, İstanbul 2021
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (2020). “Haritalardaki İstanbul”, İST Kültür ve Sanat Dergisi,
İstanbul Büyükşehir Kültür Yayınları, Sayı 2, İstanbul 2020
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (2013). “Batı Kaynaklı İstanbul Haritaları”, 1453 İstanbul
Kültür ve Sanat Dergisi, İstanbul Büyükşehir Kültür Yayınları, İstanbul
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (2010). “Haritalarda Adalar”, Adalar Dergisi, İstanbul
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (2005). “19. yüzyıl Batılılaşma Döneminden Bir Görüntü:
İstanbul’daki Kışla Yapıları (Genel Bir Değerlendirme)”, Afife Batur’a Armağan,
Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları. Literatür Yay., İstanbul, s.91-102
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (2002). “Rüya Gibi Bir Süs: Nahıl”, Skylife Dergisi, S.1/2002,
s. 26-36
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (1995). “Çukurcuma Kent Dokusu”, İstanbul Dergisi (Türkiye
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayın Organı), S.13, s.92-93
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (Basılacak). “Büyüklerin Koleksiyonluk Oyuncakları” ya da
“Oyuncak Olmayan Oyuncaklar”: Kurşun Askerler. Skylife Dergisi
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (Basılacak). “500 Yıllık Haritalarla İstanbul’da Yolculuk”.
Skylife Dergisi

Kitap ve Kitap Bölümleri:
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (2010). İstanbul Haritaları 1422-1922, (Önsöz Prof. Dr. İlber
Ortaylı), Denizler Kitabevi Yay., İstanbul (2010 Yılı Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü,
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından 10. Altın Pusula Halkla İlişkiler
Ödülü)
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (2021 Basılacak). “A. De Lamartine”, Yabancı Seyyahlar
Gözüyle İstanbul, İstanbul Büyükşehir Kültür Yayınları, İstanbul 2020
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (Hazırlanıyor 2019) Osmanlı İmparatorluğu ve Anadolu
Haritaları, Denizler Kitabevi Yay., İstanbul 3
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (2016). “Batı kaynaklı Haritalardaki İstanbul”, Antik Çağ’dan
XXI.Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, İSAM ve İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş
Kolektif Yayını
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (2011) (Önsöz ve Giriş yazısı). “Kalem ve Fırçayla Tarihe
Düşülen Notlar: John Frederick Lewis’in Levant Seyahati”. Lewis’s Illustrations of
Constantinople…in the years 1835-1836 faksimile/tıpkıbasım büyük boy albümünün
önsöz ve giriş yazısı, Denizler Kitabevi Yay.
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (2019). “20. Yüzyıl Başlarına Kadar Haritalarda Kadıköy
Görüntüsü”, Kadıköy Tarihi, Kadıköy Belediyesi Yayınları, (Basılıyor)
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (1993-1995). Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi konu
başlıkları (Kültür Bakanlığı ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ortak yayını,
İstanbul
“Davutpaşa Kışlası”, C. III, s. 11-12
“Gümüşsuyu Askeri Hastanesi “, C. III, s. 449-450
“Gümüşsuyu Kışlası “, C. III, s. 450
“Hilair, Jean-Baptiste “, C. IV, s. 66
“Kalyoncu Kışlası”, C. IV, s. 401
“Kışlalar “, C. V, s. 7-8
“Kütüphaneler-Mimari “, C. V, s. 176
“Rami Kışlası”, C. VI, s. 306
“Topçu Kışlası”, C. VII, s. 274
“Tophane-i Âmire-Mimari “, C. VII, s. 279-280

Konferans Bildirileri:
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (2013). “20. Yüzyıl Başlarına Kadar Haritalarda Kadıköy
Görüntüsü”, Sanat Tarihi Derneği Kadıköy Sempozyumu, (Basılacak)
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (2005). “Eyüp’teki Vakıf Kütüphaneleri “, IX. Eyüpsultan
Sempozyumu (17-19 Mayıs 2005) Bildirileri, Eyüp Belediyesi Yay., İstanbul
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (1999). “18 ve 19. yüzyıl İstanbul Vakıf Kütüphaneleri Üzerine
Tipolojik Bir Değerlendirme”, Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı “Uluslararası Bir Miras
“Haz. Stefanos Yerasimos, Uluslararası Kongre Bildirileri, Yapı Endüstri Merkezi
Yay., İstanbul, s. 149-153
Kubilay, Ayşe Yetişkin., (1993). “19. Yüzyılın İkinci yarısında Osmanlı Resim
Sanatında Mimari Ögeler Üzerine”, Osman Hamdi Bey ve Dönemi Sempozyumu (18-
19 Aralık 1992) Bildirileri, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yay., İstanbul,
s. 98-1104

Yüksek Lisans ve Bitirme Tezleri:
1990-1998 Doktora Tezi: “XVIII ve XIX. Yüzyıl İstanbul Vakıf Kütüphanelerinin
Mimarisi”,
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Afife BATUR
1986-1990 Yüksek Lisans Tezi: “Türk Resminde Mimari Ögeler, Minyatürden
1920’lerekadar”, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Afife BATUR
Projeler ve Girişimler:
Belgesel Çalışması (2021). “Cadde Cadde İstanbul-KARAKÖY” Cem Fakir
yönetmenliğinde Anlatıcı olarak 3. Bölüm, EXXEN dijital platformu
Belgesel Çalışması (2012). “Seyyah Gözüyle Osmanlı” Yusuf Kurçenli
yönetmenliğinde Bilimsel danışman, metin yazarı, araştırmacı, telif sahibi ve olarak
Anlatıcı olarak (anlatan Nesteren Davutoğlu ile birlikte) 4 bölüm (yayınlanmadı)

ÖDÜLLER:
2010- Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü: İstanbul Haritaları 1422-1922
2011- Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) 10. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülü:
İstanbul Haritaları 1422-1922
Davetli Konuşmalar:
(2014) “Osmanlı’da Zevk-u Sefa: Osmanlı Ne Yiyip-İçtiğinde Keyifleniyordu? KahveÇay-Tütün-Enfiye vs…”, Mine Kültür ve Sanat Evi
(2013) “Salı Coğrafyasına Yolculuk: İnsanı Değerler, Normal Osmanlılar (Yaşayanlar,
Günlük Yaşam ve 24 saati”, Techno Bee Kültür ve Sanat Evi
(2012) “İstanbul, Bir Kent Tarihi: Byzantion’dan Konstantinopolis ve Dersaadet’e”,
Techno Bee ve Mine Kültür ve Sanat Evi
(2012) “Yüzyıllara Göre İstanbul ya da Yüzyılların İstanbul’u”, Techno Bee Kültür ve
Sanat Evi
(2012) “Romandan Tarihe Bakış: Oktay İhsan Anar’ın Puslu Kıtalar Atlası Romanından
Hareketle Galata ve Çevresi Hakkında Tarihsel Bir Okuma”, Saint George Avusturya
Lisesi
(2012) “Gravür Tekniği Üzerine Çeşitlemeler”, Collection Kulübü
(2011) “Osmanlı Coğrafyasına Yolculuk: Osmanlı İmparatorluğu’na Gelen Seyyahlar ve
Seyahatnameleri”, Techno Bee Kültür ve Sanat Evi
(2010) “Haritalardaki İstanbul”, Techno Bee Kültür ve Sanat Evi
(2010) “Osmanlı ve Venedik: İlişkiler, Yansımalar”, Techno Bee Kültür ve Sanat Evi
(2010) “Gravür Nedir? Nasıl Bakmak Gerekir?”, Techno Bee Kültür ve Sanat Evi.
(2010) “Gravür ve Haritalarla Tanışmak: Kağıda basılan Tarih”, Saint George
Avusturya Lisesi
(2010) “Galata ve Çevresinin Tarihselliğinde Bir Yolculuk”, Saint George Avusturya
Lisesi5
(2016) “Avrupa’dan İstanbul’a Bakmak: İstanbul’a Gelen Yabancı ressamlar ve Gravür
Ustalar”, Türk Kültür Vakfı Konferans Dizisi,

DENEYİM
Nisan 1990-Haziran 2006, Galeri Alfa Antikacılık (Eski Gravür, Harita ve Kurşun
Asker), Çukurcuma -Yönetici
Haziran 2006-Halen…, Galeri Alfa Antikacılık (Eski Gravür, Harita ve Kurşun
Asker), Çukurcuma –Şirket Sahibi Ekim 2012-Halen…, Galeri Alfa (Özel tasarım
kitap ayracı, not defteri ve kırtasiye ürünleri), Çukurcuma –Şirket Sahibi

Diğer Çalışmalar:
Bilirkişi Çalışmaları
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne FOM Mimarlık için “Şehzade Külliyesi Haziresinde yer
alan Türbeler ve Mezartaşları” nın restorasyon projesinde Uzman Sanat Tarihçisi
bilirkişi raporu (7 türbe/316 mezartaşı)
Profesyonel Ekspertiz Çalışmaları
(2007) Vâlâ Ebüzziya evi gravür ve kitap ekspertiz çalışması
(2007) Nurcihan-Aycan Avcı evi Gravür ve Harita Koleksiyonu ekspertiz çalışması
(2006) Sadullah Paşa Yalısı’nın gravür, harita ve gravürlü antika kitap ekspertiz
çalışması
(2003) Salacak Muharrem Nuri Birgi Yalısı/Çürüksulu Yalısı’nda bulunan gravür, harita
ve kitap koleksiyonunun ekspertiz çalışması
—Alif Art Müzayede Evi’nin müzayedelerinde yer alan gravür, harita, kitap ve efemera
malzemelerinin daimi eksperi
—Portakal Kültür ve Sanat Evi’nin gravür ve harita eksperliği
Sergiler
(Ocak 2011) “1422-1922 İstanbul Haritaları” kitabı Uluslararası Miami Kitap Fuarı’nda
“özel davetli”
(Ocak 2011) ”İstanbul Haritaları” sergisi, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar, TAV Galeri
(Ocak 2010) “1422-1922 İstanbul Haritaları Sergisi”, Rahmi Koç Müzesi, İstanbul
(Mayıs 2005) “Gravürlerle Anadolu” Sergisi hazırlığı (Başkent Üniversitesi, Ankara)
Katkıda Bulunduğu Çalışmalar6
(2021-HALEN) Troya kitabı Bilimsel Editörlük
(Ekim 2016-Eylül 2017) “Dört Ayaklı Belediye, İstanbul’un Sokak Köpekleri”
sergisinin sergi malzemesi temini. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
(2012) Evliya Çelebi’de Yemek Kültürü (Marianna Yerasimos, İstanbul 2012)
kitabının Ön editörlüğü.
(2010) “Hipodrom/Atmeydanı: İstanbul’un Tarih Sahnesi” sergisinin gravür
ekspertizi ve sergi malzemesi temini. Pera Müzesi
(2007) “Saltanatın Dervişleri, Dervişlerin Saltanatı. İstanbul’da Mevlevilik”
sergisinin gravür ekspertizi ve sergi malzemesi temini. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
(2001-2002) Yüzyıllar Boyu Osmanlı Mutfağı (Mariana Yerasimos, İst. 2002) kitabının
kütüphane ve görsel malzeme çalışması
(1992-1993) Beyoğlu 1930 (Metinler Ali Özdamar, Önsöz Demir Özlü, İst. 1993)
kitabının arşiv ve kütüphane çalışması
(1986-1987) Atatürk Kitaplığı koleksiyonundaki 19. Yüzyıl sonuna ait
(Fransızca/İngilizce) Levant Herald Gazetesi’nde yer alan sanat, mimari haberlerinin
taranması

YAZILI ve GÖRSEL BASIN RÖPORTAJLARI
(2014) İstanbul Haritaları Rixos Dergisi röportajı
(2010 Aralık) CNN Türk Afiş program
(2011) TRT Arap TV konuğu
(2010) Tv8 Erken Baskı Programı konuğu
(2010 Şubat) “Özel koleksiyondan çıkan haritalarda tarihin izi var” Pazar, Star Gazetesi
PAZAR eki gazete röportaj
(2010) Ağaoğlu Yaşam Dergisi röportajı
(2010) Cumhuriyet Gazetesi (Ceren Çıplak) röportaj